0
0.00 

Brak produktów w koszyku.

Komis skup złota i srebra

Usługa komisowa

Usługa komis skup srebra i złota umożliwia dokonanie transakcji z inną osobą fizyczną. Świadczona jest przez Royal Invest Group Sp. z.o.o. sp.k., która posiada wszystkie niezbędne uprawnienia. Numer wpisu do działalności kantorowej to 17836.

Procedura skupu i sprzedaży komisowej dotyczy złota, srebra oraz platyny inwestycyjnej. Zastrzegamy, że każde zgłoszenie Towaru do sprzedaży komisowej jest rozpatrywane w sposób indywidualny. Usługa komisowa umożliwia skup złota i srebra na korzystnych warunkach.

Usługa komis skup złota i srebra jaką prowadzimy to przede wszystkim dołożenie naszych starań, aby nasz Klient korzystanie upłynnił swoją inwestycję. Wycena metali będzie zależna od czynników, takich jak próba, rodzaj klienta oraz kurs dolara. Skup złota i srebra obejmuje sztabki, monety i inne produkty inwestycyjne, Dbamy o to, by usługa została przeprowadzona w sposób bezpieczny.


Giełda metali szlachetnych

Dokonywane za naszym pośrednictwem transakcje komisowe są bardzo korzystne, ponieważ umożliwiamy znalezienie drugiej strony transakcji na naszej Giełdzie www.SzlachetneInwestycje.pl


Procedura usługi komisowej

Definicje:
Towary – monety wykonane z metali szlachetnych.
Komisant – Royal Invest Gorup sp. z o.o. sp.k. zajmująca się odpłatnie pośrednictwem w transakcjach pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Komitent – osoba fizyczna lub prawna zlecająca Komisantowi sprzedaż Towarów.
Nabywca – osoba fizyczna lub prawna nabywająca oferowane Towary.

1. Komitent w celu dokonania transakcji jest zobligowany do dostarczenia Towarów do siedziby Komisanta. Może tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Decydując się na kuriera, należy pamiętać o ubezpieczeniu paczki. Koszty przesyłki pokrywa Komitent.

2. Komitent jest zobligowany do określenia ceny, po której chce sprzedać Towary. Komitent ma prawo do zmiany ceny wystawionych Towarów, dopóki nie zostaną one sprzedane.

3. Komitent zostanie poproszony o przekazanie danych, które są niezbędne w celu przeprowadzenia transakcji, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i numer konta.

4. W przypadku dokonania transakcji sprzedaży Towaru Komisant pobiera opłatę komisową z tytułu pośrednictwa w wysokości 3.5%. Po otrzymaniu płatności oraz uwzględnieniu prowizji, pozostała kwota jest niezwłocznie przelewana Komitentowi.

5. Komitent ma prawo, aby wycofać się z zawartej umowy komisowej, tylko w przypadku, gdy dany towar nie został sprzedany. Zwrot w takim przypadku Towaru, może odbyć się na dwa sposoby. Pierwsza opcja to odbiór osobista. Druga opcja to wysyłka ubezpieczonym kurierem opłacona przez Komitenta.

Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące tej procedury regulują artykuły 765 – 773 Kodeksu Cywilnego.