Sztabka platyny i platynowe monety czy to dobra inwestycja?

Sztabka platyny i platynowe monety to jedne z możliwości, aby zdobyć ekspozycję na platynę fizyczną. Nachodzące lata mogą być bardzo ciekawe dla całego rynku platyny co sprawia, że zainteresowanie tym metalem szlachetnym wyraźnie rośnie. W kontekście inwestycji w platynę warto przede wszystkim przeanalizować rozwój cen w ciągu ostatnich kilku lat oraz aktualną cenę. Z uwagi na to, że platyna to metal przemysłowy to należy wziąć pod uwagę jej zastosowanie, które ma ogromny związek z przyszłością cen platyny. Przenalizujemy również jak można zainwestować w ten metal szlachetny. Na naszym blogu pojawiło się już kilka wpisów na temat tego czy platyna inwestycyjna powinna znaleźć się w portfelu inwestycyjnym. Poruszyliśmy również kwestię czy wybrać lepiej sztabki platyny czy może monety platynowe.

Cena platyny w 2020 roku

Cena platyny na początku roku 2020 wynosiła ok. 985 dolarów za 1 uncję. Rok został zakończony nieco powyżej 1000 dolarów za 1 uncję platyny. Tak jak pozostałe metale szlachetne, cena platyny jest notowana również na rynku papierowym, na początku pandemii w marcu cena platyny spadła do rekordowo niskiego poziomu, który wynosił 606 USD. Było to spowodowane wielką i masową wyprzedażą praktycznie wszystkich aktywów, w tym metali szlachetnych. Posiadacze sztabek platyny czy monet platynowych potencjalnie stracili znacznie mniej. Oczywiście nie było możliwości zakupu platyny fizycznej w tak niskiej cenie, która pod koniec roku 2020 wróciła do zakresu 950 -1000 USD za uncję. Wielu inwestorów skorzystało wtedy z tamtej okazji, aby zbudować fundamenty swoich inwestycji. Patrząc historycznie, platyna w odniesieniu do innych aktywów oraz cen z przeszłości jest stosunkowo tania. Sztabka platyny w ubiegłym roku była bardzo chętnie wybieranym produktem inwestycyjnym i zakupy netto w 2020 roku w Japonii przekroczyły 200 000 uncji w pierwszej połowie roku, były tym samym najwyższe od I połowy 2016 roku.

Co wpływa na cenę platyny?

Istnieje kilka istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na rynek platyny. Warto na samym początku zaznaczyć, że jest to metal szlachetny i to znacznie rzadszy niż złoto! Ponadto platyna w naturalnych złożach występuje tylko w niewielu miejscach na świecie. Wydobycie platyny głównie przypada na Afrykę Południową, w nieco mniejszej ilości znajdziemy ją również w Rosji oraz Kanadzie. Platyna ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, znacznie szersze niż złoto i z tego też powodu ponad 50% popytu przypada na przemysł. Tutaj należy wyróżnić przede wszystkim cały sektor motoryzacyjny i zastosowanie platyny w katalizatorach. Poza tym mamy wiele innych zastosowań w przemyśle, poczynając od elektroniki, biżuterii czy nawet medycyny. Rozwijający się obszar platyny inwestycyjnej w formie fizycznej jak platynowe monety czy sztabki platyny również zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.

Jest również kilka pobocznych czynników, które mogą korzystanie lub niekorzystnie wpływać na zachowanie cen platyny. Weźmy na ten przykład skandal związany z silnikami diesla. Platyna to metal szlachetny, który jest bardzo szeroko stosowany w sektorze motoryzacyjnym, zwłaszcza w katalizatorach. Zastosowanie platyny w tej branży powoduje znaczną redukcję szkodliwych spalin. W ciągu ostatnich lat zrobiło się bardzo głośno na temat konieczności redukcji spalin i dbania o środowisko co odbiło się w oczywisty sposób bardzo negatywnie na popyt na auta z silnikiem diesla. Pomimo zmian w tym sektorze i pozornego zmniejszenie się zapotrzebowania na platynę , trudno jest stwierdzić, żeby w ogólnym rozrachunku ten sektor konsumował znacznie mniej platyny co świadczy o jej wielu zastosowaniach.

Kolejnym czynnikiem jest innowacyjne wykorzystanie wodoru w napędach różnych pojazdów. Spadek popytu na auta z silnikiem diesla i wpływ na ceny platyny został zneutralizowany przez potencjał wykorzystania technologii wodorowej. Wielu największych producentów samochodów, takich jak Audi czy Volskwagen inwestuje ogromne środki na wykorzystanie technologii wodorowej w pojazdach. Wszystkie katalizatory w ogniwach paliwowych wymagają stosunkowo dużej ilości platyny. Coraz większe inwestycje w rozwój tej technologii, w dłuższym terminie doprowadzą do znacznie wyższego popytu na kruszec.

Kolejnym czynnikiem pozytywnym dla przyszłego wzrostu ceny, jest ryzyko związane z jednym kluczowych regionów. Mianowicie chodzi tutaj o to co się dzieję w RPA. Z uwagi na to, że blisko 70% kopalni platyny w RPA przynosi w obecnych czasach realne straty to może wystąpić sytuacja, że część kopalni zaprzestanie produkcji lub zawiesi swoje prace. Wiele z nich funkcjonuje tylko z powodu niskiego zatrudnienia kraju. Oczywiście każdy zator czy przerwa sprawi, że platyna inwestycyjna zyska na wartości. Jest to dobra wiadomość, ponieważ główni producenci przez ograniczenie produkcji mogą wpłynąć na cenę. Jest to naturalna reakcji rynku na ograniczenie produkcji tego metalu szlachetnego. Rok 2022 może być również burzliwy pod kątem strajków oraz zamknięć kopalni, czego konsekwencją jest nagłe ograniczenie podaży. Każde tego typu ograniczenie wpłynie także na mniejszą dostępność metalu w formie inwestycyjnej jak sztabki platyny czy monety co mogłoby wytworzyć jeszcze większe premium.

Platyna inwestycyjna to rzadki metal szlachetny

Platyna jest co do zasady o wiele rzadszym metalem szlachetnym niz złoto czy srebro. W tym przypadku przy założeniu, że ceny metali szlachetnych będą nadal stabilnie rosły w nadchodzących latach to trudno, aby ceny platyny również nie uległy wzrostowi. Warto wziąć pod uwagę fakt, że platyna była historycznie droższa niż wspomniane złoto. W tym momencie sytuacja jest inna, ale stwarza to oczywiście dobre warunki do dokonania inwestycji w platyne. Każda dobra inwestycja polega na zakupie danego aktywa, kiedy jest ono tanie i sprzedaży w momencie, kiedy jest drogie. Tak samo jak w przypadku złota czy srebra, jeżeli chcemy uzyskać ekspozycję na platynę w formie fizycznej to najlepiej zrobić to wybierając platynowe monety bądź sztabki.

Prognozy dla ceny platyny

Platyna inwestycyjna to stosunkowo nowy rynek, ponieważ metal nie zawsze był brany pod uwagę jako sposób na ochronę kapitału. Jednak z czasem się to wszystko zmienia i wyraźnie widać, że w ostatnich latach platyna zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej inwestorów dostrzega potencjał tej inwestycji i widać tu głównie po wzroście udziału platyny inwestycyjnej w rocznej podaży, która kilka lat temu sięgała około 3-4% a teraz przekracza 10% i wszystko wyraźnie wskazuje na dalszy wzrost jej udziału. Prognozy dla ceny platyny są bardzo dobre i na podstawie jej ostatniego szczytu sprzed kilku lat zakłada się w przeciągu najbliższych lat wzrost ceny o ponad 80%. Wielu analityków również przychylnie patrzy na potencjał platyny. Znane firmy z branży inwestycyjnej zakładają długoterminowy wzrost i ich neutralne prognozy wskazują, że do 2026 roku cena platyny powinna znaleźć się w okolicy 1360-1400 USD za uncję. Oznacza to, że 5-letnia inwestycja w platynę będzie w stanie wygenerować około 14% rocznie. Neal Froneman, czyli dyrektor generalny jednej z wiodących na świecie firm, które wydobywają platynę zasugerował, że jego zdaniem cena platyny powinna wzrosnąć właśnie o 80% w przeciągu 4 do 5 najbliższych lat. Jego zdaniem, rynek platyny zaczyna się dopiero odradzać a zapotrzebowanie na ten metal szlachetny wciąż rośnie. Warto pamiętać, że nieco ponad 10 lat temu cena platyny przekraczała 2000 USD za uncję.

Inwestycja w platynę to większa zmienność

Wystarczy przeanalizować dłuższy odcinek wykresu ceny platyny a następnie sprawdzić krótsze okresy o największej zmienności, aby zrozumieć fakt, że ceny platyny ulegają bardzo dynamicznym zmianom.  Nawet przy zakupie sztabki platyny będziemy w stanie tą zmienność odczuć. Oczywiście inwestycja w platyny również powinna być brana jako długoterminowa co w dużym stopniu zmienia perspektywę. Jednak z uwagi na to jak zmienne potrafi być to aktywo i jak od wielu czynników zależy jego cena to warto zrozumieć fundamenty przed podjęciem decyzji inwestycji w platynę, aby w panice po spadku ceny nie zrealizować naszej inwestycji ze stratą.

Cena platyny. Dlaczego platyna może być dobrą inwestycją?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę obecne ceny platyny i możliwości jakie ona oferuje w kontekście dywersyfikacji portfela to decyzja powinna być dosyć prosta. Zacząć należy przede wszystkim od zaakceptowania wysokiej zmienności z uwagi na wiele zastosowań przemysłowych. W tym momencie, czyli przy cenie za uncję platyny poniżej 1000 USD można śmiało mówić o atrakcyjnej wycenie. W ciągu ostatnich lat, platyna stała się bardzo tania w porównaniu z innymi metalami szlachetnymi. Popyt płynący z sektora motoryzacyjnego do budowy katalizatorów samochodowych, branża jubilerska, medyczna czy inwestycja w platynę prawdopodobnie nie zwolnią w najbliższym czasie. Po zakończeniu kryzysu COVID-19 istnieje perspektywa, że cena platyny mogłaby przyspieszyć i nadrobić powstałe zaległości. Wyjście światowej gospodarki z spowolnienia, wpłynie korzystnie na ponowny wzrost popytu na nowe samochody. Platyna w takim scenariuszu mocno skorzysta, ponieważ samo zastosowanie tego metalu szlachetnego w katalizatorach jest niezbędne w celu redukcji emisji szkodliwych spalin. W przypadku, kiedy rozwój technologii przyspieszy i przejdziemy na samochody wodorowe – tym lepiej! Ponieważ tam zapotrzebowanie na platynę jest jeszcze większe, co sumarycznie oznacza, że rozwój sektora motoryzacyjnego bez platyny nie będzie możliwy. Samo ożywienie światowej gospodarki wpłynie również pozytywnie na wzrost popytu na platynę w formie biżuterii. Jeżeli chodzi o ten rynek to Chiny wiodą tutaj prym, ale w ujęciu globalnym widoczny jest nadal bardzo duży potencjał do wzrostu. Kolejna sprawa to fakt, że coraz więcej inwestorów dostrzega ten metal jako dobrą inwestycję kapitału. Widać to po dużym wzroście udziału platyny inwestycyjnej z całej rocznej podaży, niska wycena tego kruszcu w porównaniu do złota powinna dalej pozytywnie wpływać na przyszłą cenę. Dalszy rozwój gospodarki w ujęciu globalnym będzie motywowany koniecznością przejścia na zieloną energię w celu zmniejszania zużycia różnych paliw kopalnych. Tak się składa, że technologia wodorowa stanowi jeden z kluczowych elementów zielonej energii.

Gdzie kupić platynę?

Platyna w formie inwestycyjnej nie jest tak łatwo dostępna jakby mogło się wydawać. Z uwagi na to, że metal ten postrzegany jest głównie jako przemysłowy a rynek platyny inwestycyjnej nie jest duży to czasami mogą wystąpić trudności z dostępnością sztabek platyny czy monet. Wpływa to z reguły na czas oczekiwania. Jako dealer metali szlachetnych prowadzimy sprzedaż platyny inwestycyjnej w różnej postaci. Znajdą u nas Państwo sztabki platyny najpopularniejszych mennic, platynowe monety w najlepszych cenach w Polsce. Ponadto w sytuacji, gdy znajdą Państwo gdzieś możliwość zakupu platyny taniej to warto najpierw odezwać się do nas a prawdopodobnie zaoferujemy lepszą cenę. Nasza szeroka oferta to odpowiedź na pytanie, gdzie kupić platynę. Na temat tego co lepiej wybrać, czyli sztabki platyny czy monety mogą Państwo również przeczytać na naszym blogu z wyjaśnieniem zalet obu rozwiązań.