Podatek od złota to pierwsze nasze zmartwienie zanim dokonamy inwestycji w złoto. Nic w tym dziwnego skoro każde dobro czy usługa jest w jakiś sposób opodatkowana a nie zapłacenie należnych podatków potrafi przysporzyć niemałych kłopotów. Dlatego w poniższym artykule omówimy wszystkie najważniejsze kwestie podatkowe związane z inwestowaniem w złoto.

Podatek VAT a złoto inwestycyjne

Sprzedaż złota inwestycyjnego jest wyłączona z 23% stawki podatku VAT. Jest to bezpośrednio określone w art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług. Oczywiście sprawa nie jest tak kolorowa jakby się mogło wydawać, ponieważ owe złoto inwestycyjne musi spełniać pewne warunki, które omówimy za chwilę. Samo zwolnienie z podatku VAT jest niezależne od faktu czy transakcji dokonamy jako osoba fizyczna czy zawrzemy ją na naszą działalność gospodarczą. Jednak ustawa określa kilka czynników, które są niezbędne do zwolnienia złota z podatku VAT. Podstawowe z nich to, że złoto inwestycyjne będzie przynajmniej próby złota 900, rok produkcji nie będzie późniejszy niż 1800, złoto będzie posiadało status legalnego środka płatniczego – kraju pochodzenia, oraz być zdobyte po cenie nie wyższej, niż 80% rynkowej wartości kruszcu zwartego w momencie.

VAT na złoto w innej formie niż inwestycyjna

Zwolnienie z podatku VAT nie będzie obejmowało złota w formie przede wszystkim nieobrobionej, dotyczy to głównie granulatu złota, ale również VAT będzie doliczony w przypadku złotej biżuterii. Dlatego postać złota inna niż inwestycyjna z punktu widzenia opodatkowania będzie traktowana tak samo jak srebro inwestycyjne bądź inne metale szlachetne, które również odpowiadają 23% stawce VAT.

Podatek od złota? Czy zapłacimy podatek dochodowy od naszej inwestycji?

Podatek od złota w formie podatku dochodowego to kolejny ciekawy aspekt inwestycji w złoto. W tym przypadku również prawo sprzyja wszystkim inwestorom lokującym środki w kruszce (póki co..). Ponieważ, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. d) innych rzeczy,

− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Na podstawie tego artykułu możemy wywnioskować, że wszystkie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują sprzedaży złota (w tym przypadku uznawanej jako inna rzecz), po upływie okresu 6 miesięcy od końca miesiąca, kiedy nastąpił zakup złota – nie są zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego od inwestycji w złoto.

Sprzedaż złota przed upływem 6 miesięcy?

W takiej sytuacji mamy styczność z przychodem, który pochodzi z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Sprzedaż złota przed upływem 6 miesięcy będzie wymagała zapłacenia podatku. Stosuje się tutaj opodatkowanie na zasadach ogólnych i jest to rozliczane standardowo według skali podatkowej ( w Polsce jest to 17 lub 32%). Po dokonaniu takiej transakcji sprzedaży złota (przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia) powinniśmy zgłosić ten fakt w naszym rocznym zeznaniu podatkowym, a dokładnie w PIT 36.

Zakup złota podatek PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest kolejnym obowiązkiem podatkowym, który występuje w handlu złotem. Jeżeli kupujemy złoto od dealera metali szlachetnych to oczywiście taki podatek nie ma miejsca. Jednak wszystkie osoby fizyczne, które prowadzą inwestycje w złoto powinny mieć na uwadze fakt konieczności zapłacenia podatku PCC. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 6 o podatku od czynności cywilnoprawnych dowiemy się, że dla transakcji przekraczających kwotę 1000 zł a o to nie trudno, ponieważ może to być zakup sztabki złota 5 g czy złote monety 1 / 4 oz należy zapłacić podatek. Podatek PCC wynosi 2% i ciężar podatkowy spoczywa na stronie kupującej. Sam podatek powinien zostać uiszczony w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Prywatna inwestycja w złoto może być bez konsekwencji podatkowych

Nie da się ukryć, że podatki budzą wiele wątpliwości. Jednak inwestycja w złoto przeprowadzona w odpowiedni sposób może być wolna od podatków. Najważniejszy jest cel naszej inwestycji, jeżeli jest to sposób na przechowanie kapitału to nie musimy bać się konsekwencji podatkowych. Zgodnie z prawem, tego typu działania nie mają charakteru inwestycji. Oczywiście możemy w tym czasie zarobić na inwestycji w złoto i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań.

Kupno złoto na działalność gospodarczą czy to dobry pomysł?

Niestety w tej sytuacji dotyczą nas pewne konsekwencje podatkowe. W oparciu o obowiązujące przepisy oraz wspomniany wcześniej aspekt określony przez organy podatkowe – przechowania kapitału – kłóci się w tym przypadku z zakupem złota w ramach działalności gospodarczej. W tej sytuacji mamy styczność z prowadzeniem pewnego rodzaju inwestycji a dla orangów podatkowych najistotniejszym aspektem jest czy podatnik dokonuje inwestycji w złoto z zamiarem osiągniecia korzyści majątkowych. Dokonując wielokrotnie sprzedaży i zakupu złota w krótkim odcinku czasu możemy liczyć się z ryzykiem, że Urząd Skarbowy uzna nasze transakcję jako te prowadzone w sposób ciągły oraz zorganizowany. Zbycie złota w takim przypadku oznacza nie co innego jak przychód. Prowadząc działalność gospodarczą wszystko będzie zależało od wybranej formy opodatkowania, mamy tutaj trzy opcje – podatek liniowy oraz wspomniane dwa progi 17 i 32%. Jeżeli zakupu złota dokona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to z uwagi na podatek od dywidendy, który wynosi 19% i dodatkowo podatek od sprzedaży złota może sprawić, że zostaniemy opodatkowani podwójnie.

Z powyżej wspomnianego podatku wyłączone są podmioty, które działają w oparciu o niezbędne zezwolenia, czyli dealerzy metali szlachetnych. Handel złotem inwestycyjnym w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem uzyskania specjalnego zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Wszystkie wymagania są określone w ustawie – Prawo dewizowe.

Czy osoba fizyczna zapłaci podatek od inwestycji w złoto? Podsumowanie

Inwestycja w złoto tak jak zostało wspomniane, wiąże się z różnymi konsekwencjami podatkowymi. Jeżeli dokonujemy zakupu złota określanego jako okazjonalny, czyli osoba fizyczna chcę kupić złoto na użytek prywatny, bez celu inwestycyjnego to wszystko jest w porządku. Nie mamy tutaj obowiązku zapłacenia podatku dochodowego, gdy zdecydujemy przechowywać się zakupione złoto dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku zakupu od dealera metali szlachetnych również nie musimy płacić podatku PCC od zakupu złota (2 %). Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakup z drugiej ręki od innej osoby fizycznej to musimy mieć na uwadze to, że jako strona kupująca według prawa podatkowego jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku PCC, gdy wartość zakupionego złota przekroczy 1000 zł.