Choć pojawiło się wiele problemów natury logistycznej na rynku złota związanych z sytuacją gospodarczą, z każdym kolejnym miesiącem są one coraz mniej widoczne. Mimo wzrostu inflacji, metal ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Jego cena jest uzależniona przede wszystkim od popytu i podaży. Ponadto w przypadku złota kluczową rolę odgrywają kursy walut i poziom stóp procentowych. Warto pamiętać o tym, że zarządzanie aktywami tego typu wymaga przede wszystkim znajomości i rozumienia praw, które nimi rządzą. Każdy, kto jest zainteresowany inwestowaniem, powinien być świadomy tego, że istnieją czynniki zewnętrzne, które wywierają wpływ na koszt zakupu — mają one wymiar społeczny i ekonomiczny. Szacuje się, że banki centralne odpowiadają tylko za 1,5% podaży, natomiast najwięcej złota pochodzi z odzysku złota (37%) oraz eksploatacji złóż (61.4%). Kruszec ten należy do złóż naturalnych, stąd też należy pamiętać o tym, że jego ilość na naszej planecie jest ograniczona. Mimo to, metal szlachetny, jakim jest złoto, pozostaje obecny na rynku inwestycyjnym od wielu lat. Każdego roku jego średnie globalne wydobycie wynosi od 2500 do 3500 ton. W jaki sposób kształtowała się jego cena rynkowa przez lata?

Inwestowanie w złoto od 1900 do 1974 roku

Przez wieki wartość pieniądza była określana przez ilość monet oraz jakość kruszcu zawartego w nich. Istotnym wydarzeniem, które wpłynęło na postrzeganie metalu na rynku było przyjęcie w Stanach Zjednoczonych Ustawy o Standardzie Złota (Gold Standard Act) w 1900 r. Dzięki niej ujednolicono cenę metalu — 1 uncja trojańska była warta około 20 dolarów. Decyzja o uchwaleniu wpłynęła na wzrost poziomu koniunktury w kraju. Wprawdzie podobny system powstał w Europie, jednak z powodu polityki monetarnej wprowadzonej w czasie I wojny światowej nie przetrwał on próby czasu. Wielki Kryzys, który miał miejsce w latach 1929-1933 oraz II wojna światowa wpłynęły na destabilizację wartości złota. W celu ustabilizowania jego kursu, wprowadzono tzw. system Bretton Woods — rozwiązanie to miało na celu zapewnienie państwom członkowskim powszechnej wymienialności dolara na złoto. Do wczesnych lat 70. system zapobiegał światowym konfliktom, jednak dewaluacja waluty przyczyniła się do wprowadzenia zmian w 1974 roku.

Cena złota po upadku systemu Bretton Woods

Upadek systemu Bretton Woods wpłynął na dynamiczny wzrost kursu złota — pod koniec 1974 r. osiągnął on wartość ponad 183 dolarów amerykańskich za uncję. W latach 80 i 90. XX wieku zaobserwowano znaczący spadek ceny kruszcu. W pierwszej połowie XX wieku nastąpiła fala gwałtownych zmian gospodarczych, do których przyczynił się m.in. Kryzys Finansowy (2007–2009), upadek amerykańskiego Lehman Brothers (2008), czy też sytuacja spowodowana przez COVID-19 (2020). Choć sytuacje te wstrząsnęły rynkami finansowymi na całym świecie, wartość kursu była względnie stabilna. W dobie kryzysów inwestowanie w złoto fizyczne stało się niezwykle opłacalne. Eksperci sugerują, że ceny złota znacząco rosną w okresach niepokoju na rynkach finansowych. Wielu ludzi w XXI wieku traktuje zakup złotych sztabek lub monet jako sposób na zabezpieczenie własnego kapitału. Pozostaje pytanie — jak rozwinie się rynek złota w najbliższej przyszłości?

Inwestowanie w złoto a przyszłość

Obecnie żółty metal jest jedną z najczęściej wybieranych opcji zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Z tego też powodu coraz więcej osób zastanawia się, gdzie kupić złoto w sztabkach w korzystnej cenie. Na kurs metali szlachetnych wpływa wiele czynników, dlatego analiza tematu może stanowić nie lada wyzwanie nawet dla ekspertów. Według znanego ekonomisty, Charlesa Morrisa, wartość złota może wzrosnąć aż do 7370 dolarów za uncję trojańską w 2030 roku. Podjął się on badania w oparciu o tendencje na rynku amerykańskim, które dotyczą średniej stopy inflacji oraz wartości godziwej kruszcu. Wielu specjalistów sugeruje, by nie koncentrować się w 100% na rynku złota, a równolegle inwestować w metale, takie jak srebro czy platyna.