Gold silver ratio co to jest? Stosunek złota do srebra

Stosunek złota do srebra to pojęcie bardzo często spotykane wśród inwestorów. Jest to bardzo przydatny wskaźnik, który pozwala nam na sprawdzenie czy złoto jest drogie w stosunku do srebra i na odwrót. W największym uproszczeniu chodzi o to, ile uncji srebra możemy kupić za jedną uncję złota i na odwrót. Ponadto odczyt gold silver ratio pozwala inwestorom na podjęcie lepszej decyzji, czyli czy powinni w danym momencie kupić srebro czy może złoto. Nie da się ukryć, że wartość złota oraz srebra wzrastała i spadała w miarę upływu czasu i wszystko to działo się w pewnym tandemie. Ponieważ istnieje wysoka korelacja, że tam gdzie podążą cena złoto, tam podaży za nim cena srebra. Dla wszystkich inwestorów, którzy w jakiś sposób śledzą rynki metali szlachetnych może to być jedno z podstawowych narzędzi w planowaniu prywatnych inwestycji. Samo obliczenie wskaźnika co za chwilę omówimy jest bardzo proste, ale po głębszej i bardziej wnikliwej analizę może to być nieco mylące i trzeba zrozumieć różne zastosowanie tego wskaźnika na szerszym rynku. W celu lepszego obrazu i jasności co do względnej wartości złota do srebra, należy zastanowić się jak ten wskaźnik powstał, jak się zachowywał na przestrzeni lat i dopiero wtedy zrozumiemy jak możemy interpretować jego odczyt.

Jak obliczyć gold silver ratio? Stosunek złota do srebra – cena giełdowa oraz rynkowa.

Co do zasady wskaźnik ten jest prostą kalkulacją, która stosują inwestorzy w celu określenia najlepszego czasu na podjęcie inwestycji w złoto i srebro. Sam stosunek ma za zadanie odzwierciedlić wagę srebra, która jest potrzebna, aby zakupić 1 uncje złota. Wskaźnik ten możemy policzyć na dwa sposoby, w pierwszym sposobie bazujemy na cenach złota i srebra giełdowych a w drugim na rynkowych. Odczyty będą zupełnie różne z uwagi na różne koszty wybicia, kwestie podatkowe itp. Pierwszy sposób, kalkulacja jest bardzo prosta, ponieważ należy wziąć pod uwagę cenę giełdową dla  1 uncji złota a następnie podzielić ją przez giełdową cenę 1 uncji srebra. Załóżmy, że 1 uncja złota dla uproszczenia notowana jest po 2000 dolarów a w tym samym momencie 1 uncja srebra 20 dolarów – oznacza to, że wskaźnik wynosi 1 do 100 i za pomocą 1 uncji złota możemy kupić aż 100 uncji srebra. Mamy też drugi sposób, który dotyczy cen rynkowych. Przy zaplanowaniu jak najlepszej strategii dotyczącej inwestycji w złoto i srebro, warto przeprowadzić własną kalkulacje na cenach rynkowych. Jest to bardzo prosta sprawa, ponieważ wystarczy wybrać punkt odniesienia i dokonać prostego działania. Dla przykładu weźmy złote monety bulionowe i skupmy się na rynkowo najtańszej, czyli w tym przypadku jest to moneta Australijski Kangur 1 uncja złota, sprawdzamy i zapisujemy jego cenę. Następnie należy wejść w kategorię srebrne monety bulionowe / inwestycyjne i również wybrać reprezentatywnie najtańszą srebrną monetę lokacyjną, w tym przypadku również będzie to Kangur 1 uncja srebra, oczywiście zapisujemy cenę za sztukę. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie działania, czyli przez rynkową cenę złotej monety Australijski Kangur, dzielimy rynkową cenę srebrnego Kangura. W momencie pisania tekstu, czyli połowie stycznia 2022 roku, rynkowy stosunek złota do srebra wynosi około 65, zaś giełdowy około 79. Zatem różnica może być całkiem spora.

Jaki poziom gold silver ratio to norma? Co mówi historia?

Generalnie, historycznie srebro było metalem szlachetnym niedocenianym przez Hiszpanów jakieś dwa wieki temu. Nie oznacza to jednak, że nie było metalem cennym, ponieważ srebro również posiada bardzo bogatą historię monetarną, gdzie pełniło rolę prawdziwego pieniądza. Jednak przez większą część XIX wieku, gold silver ratio wahał się między 14 a 16. Oznacza to, że 1 uncja złota mogła nabyć tylko 14-16 uncji srebra i był to bardzo niski wskaźnik.  W dzisiejszych czasach trudno sobie coś takiego wyobrazić, ponieważ oznaczałoby to albo bardzo wysoką cenę srebra albo bardzo niską cenę złota. W XX wieku na rynkach międzynarodowych zaczęła pojawiać się niestabilność. W 1938 roku z uwagi na wybuch wojny, stosunek złota do srebra był na szczycie w XX wieku i doszedł do poziomu 1:98. W kolejnych dekadach znowu dramatycznie spadł, zwłaszcza w momencie uwolnienia dolara od „standardu złota” wskaźnik gold silver ratio przeżywał silne wahania. W tamtym czasie był on bardzo nieprzewidywalny i oscylował od 1:40 a 1:80. Można w takiej sytuacji założyć, że poziom 1:40 jest całkiem uczciwy.

Jak wygląda stosunek złota do srebra w dzisiejszych czasach?

Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach trudno przetrwać bez srebra to w XXI wieku stosunek złota do srebra osiągnął nowe maksimum. Na początku pandemii COVID-19 zanotowaliśmy nowy rekord, który wyniósł 120! Oznacza to, że do zakupu 1 uncji złota potrzebne było aż 120 uncji srebra. W tym momencie (początek 2022 roku) wynosi on około 789 i w ten prosty sposób możemy dojść do wniosku, że na takich wymianach można zarobić bardzo dużo! Srebro jest bardzo uniwersalnym metalem, a popyt przemysłowy w dzisiejszych czasach w coraz to większym stopniu wpływa na jego potencjalny niedobór. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że stosunek złota do srebra ulega dramatycznym wahaniom i z pewnością będziemy tego doświadczać nadal w przyszłości. Wszystkie zmienne uwzględniane w obecnej wycenie srebra – nieustannie zmieniają swoje znaczenie również w czasie. Do tego w obecnych czasach mamy coraz większe obawy o rosnącą inflację, dewaluację walut, bardzo dużą niepewność wobec tradycyjnych inwestycji oraz ogromne zadłużenie na każdym poziomie. Wszystko to sprawia, że sztabki srebra czy srebrne monety bulionowe jako twarde aktywo zyskuje na popularności. To samo oczywiście tyczy się sztabek złota czy inwestycji w złote monety bulionowe.

Stosunek złota do srebra – ile może wynosić w przyszłości?

Prognozy co do ceny srebra są bardzo różne. Nie podamy tutaj naszej, ale zaznaczymy, że jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do wzrostu ceny srebra. Według Goldcorp INC, czyli giganta wśród producentów złota na każde 12,5 tony metrycznej ziemi przypada dokładnie jeden gram srebra. Jeżeli chodzi o złoto to na jeden gram złota przypada 250 metrycznych ton ziemi. Jeżeli jest to prawda to z tego założenia wynika, że w rzeczywistości ten stosunek powinien wynosić około 20 do 1. Ceny srebra oraz złota rosną lub spadają w reakcji na różne wydarzenia gospodarcze na całym świecie. W przypadku srebra jest to widoczne znacznie bardziej, ponieważ rynek jest mniejszy i każda większa wyprzedaż ma wpływ na zmiany w cenie. Ponadto srebro jest postrzegane jako mniej „wartościowy” metal szlachetny o nieco mniejszym znaczeniu, jednak taka postawa nie zawsze jest słuszna.  Jednak w sytuacji, gdy kondycja światowej gospodarki ulegnie znacznemu pogorszeniu a system monetarny stanie się jeszcze bardziej niestabilny to złoto i srebro odegrają swoją prawdziwą rolę oferując bezpieczną przystań. Obecnie stosunek złota do srebra jest z pewnością wysoki zwłaszcza na tle historycznej średniej. Nie oznacza to jednak, że „gold silver ratio” spadnie nagle do poziomu 1:20, ale jako inwestorzy powinniśmy przyjąć sobie jakiś punkt, który usprawni naszą strategie inwestycyjną i pozwoli na podjęcie najlepszych decyzji. Warto wiedzieć również, że kiedy gold silver ratio spada to na najniższym poziomie znajduje się dosyć krótki okres czasu, więc jest to dobry moment, aby dokonać sprzedaż srebra lub wymienić je na złoto. W realistycznym scenariuszu, my zakładamy, że w przeciągu kilku najbliższych lat spadnie on o około połowę, czyli do poziomu 1 do 40. Taki stosunek złota do srebra nie jest nierealistyczny, biorąc pod uwagę dostępne zasoby, popyt, istotność tego kruszcu oraz wiele innych czynników.