Każda osoba decydująca się na udział w giełdzie powinna znać podstawy dotyczące ekonomii. Stanowi ona miejsce, w którym dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży określonych dóbr. Handluje się na niej papierami wartościowymi takimi jak akcje i obligacje, a także różnymi instrumentami finansowymi (opcjami, certyfikatami, kontraktami terminowymi). Przedsiębiorcy często zastanawiają się, w co zainwestować. Coraz popularniejszym wyborem jest złoto — to metal szlachetny występujący głównie w postaci sztabek i monet bulionowych. Nie funkcjonuje jako oficjalny środek płatniczy w żadnym kraju, jednak należy do grupy często wybieranych aktywów inwestycyjnych. Wartość sztabek rośnie niezależnie od sytuacji gospodarczej na świecie. Obecnie kruszec ten stosowany jest przez osoby, którym zależy na zabezpieczeniu oszczędności przed zawirowaniami gospodarczymi oraz rosnącą inflacją. Warto dodać, że metale szlachetne nie muszą być kupowane w formie fizycznej. Ich sprzedaż może się odbywać dzięki kontraktom terminowym i funduszom typu ETF-y.

Kontrakty terminowe a giełda złota

Złotem często handluje się za pośrednictwem giełdowych kontraktów terminowych (tj. Futures), czyli specjalnych umów, na mocy których jedna strona kontraktu zobowiązuje się kupić, druga zaś sprzedać określoną ilość aktywów w ustalonym czasie w przyszłości. Kontrakty tego typu opierają się na depozycie zabezpieczającym, a ten z kolei jest ustalany przez giełdę. Pozwalają one spekulować inwestorom na temat przyszłej ceny określonych akcji. Inwestycja jest dosyć kosztowna, co wynika z wymogów określonych przez giełdę. Kupując jeden kontrakt Futures, kupuje się 100 uncji — nie można zatem kupić np. 1 kilograma. Często na giełdzie złota stosuje się umowy GC (skrót od Gold Comex). Są one uważane za opcje dobre dla osób, które rozpoczynają inwestowanie. Podobnie jak innymi rodzajami kontraktów na złoto, handluje się nimi na amerykańskiej giełdzie NYMEX.

Fundusze typu ETF-y — udział w giełdzie złota online

Z kolei ETF to otwarte fundusze notowane na parkiecie giełdowym, które podlegają regulacjom krajowym i unijnym. W dużym uproszczeniu są to gotowe koszyki giełdowe, które dotyczyć mogą obligacji i surowców. Stanowią one rozwiązanie, dzięki któremu ponosi się niskie koszty związane z inwestycjami. Podmiot zarządzający odpowiada za opłaty administracyjne, a także przechowywania aktywów w depozycie. Porównując to rozwiązanie z opłatami zarządzania FIO czy FIZ, fundusze ETF są kilkukrotnie niższe. Przy zakupie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa na giełdzie inwestor staje się udziałowcem. Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych, fundusze tego typu pozwalają na udział na giełdzie złota online. Notowane są one wówczas na takich samych zasadach, co akcje.

Giełda złota a konto maklerskie

Podstawą podjęcia inwestycji giełdowych jest posiadanie konta maklerskiego. Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych i logistycznych rozwiązań możliwe jest podpisanie umowy w kilka minut za pośrednictwem internetu. Podstawą podjęcia jakichkolwiek działań związanych z giełdą nie jest wyłącznie znajomość pojęć, a również dokładne opracowanie strategii. Ważnym elementem inwestycji opartych na giełdzie złota jest tzw. analiza fundamentalna, czyli technika badania rynku kapitałowego oparta o dane fundamentalne ze spółki i jej otoczenia. Jej celem jest monitorowanie i klasyfikacja aktywów finansowych pod względem ich wartości. Każdy, kto chce stać się udziałowcem powinien mieć na uwadze to, że podejmowanie pochopnych decyzji związanych z kupnem i sprzedażą akcji może przynieść negatywne skutki. Udział w giełdzie złota wymaga od inwestora nie tylko wnikliwości, która pozwoli wybrać odpowiednią opcję czy też dokładnie przeanalizować rynek akcji. Ważna jest także systematyczność, ponieważ ceny akcji zmieniają się nieustannie i należy być zawsze przygotowanym na reakcję.