0
0.00 

Brak produktów w koszyku.

Złoto - dlaczego warto inwestować? Inwestowanie w fizyczne złoto

Złoto – dlaczego warto inwestować? Inwestowanie w fizyczne złoto

Fizyczne złoto inwestycyjne: czy warto inwestować w złoto fizyczne?

Złoto od wieków było aktywem o unikalnych cechach. Aby w pełni zrozumieć jego wartość rynkową, warto cofnąć się do początków handlu. Historia wykorzystania złota sięga czasów przed starożytnymi Egipcjanami, którzy zaczęli tworzyć z niego biżuterię i religijne artefakty. Około 560 p.n.e. zaczęło ono pełnić rolę waluty i od tamtego momentu jego znaczenie rosło. Dzięki niemu udało się stworzyć ustandaryzowaną i łatwą w wymianie formę pieniądza, która usprawniła handel, i tak pozostało aż do XIX wieku. Nastąpiła wówczas ewolucja systemów monetarnych, jednak większość walut nadal była wyrażona w uncji złota. Istotna zmiana miała miejsce w 1944 roku, kiedy to stwierdzono, że ten standard nie może być już utrzymany. Wprowadzono nowy system – Bretton Woods, w którym uncja złota miała wartość 35 dolarów, jednak upadł w 1971 roku. To umożliwiło swobodne fluktuacje cen tego kruszcu.

To dlaczego warto inwestować w złoto?

Lokowanie kapitału w złoto niemal zawsze służyło inwestorom do ochrony przed zmiennością akcji, wahaniami kursów walut i innymi zagrożeniami rynkowymi. Z powodzeniem przez stulecia utrzymywało ono swoją wartość, czego nie można powiedzieć o walutach papierowych. Co więcej, istnieje kilka sposobów wejścia w posiadanie złota – nie tylko w formie fizycznej. Do tych kategorii zaliczają się inwestycje materialne, np. sztabki złota 1g, złote monety czy biżuteria, jak i te niematerialne: certyfikaty inwestycyjne, lokaty strukturyzowane czy zakup akcji firm. Każdy, kto zamierza inwestować w złoto, powinien przemyśleć tę decyzję i rozważyć korzyści, jakie ze sobą niesie.

Inwestycja w złoto jako forma pewnego zabezpieczenia majątku

W obecnych czasach można zauważyć nasilające się napięcia w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie czy Afryce, a także kryzys związany z pandemią, co sprawia, że niepewność polityczna i gospodarcza to nowa rzeczywistość. Z tego powodu złoto jest postrzegane jako „bezpieczna przystań”.

Złote sztabki i monety jako bezpieczna przystań

Historia dowodzi, że kiedy upadały imperia, dokonywano przewrotów politycznych, a waluty traciły na wartości, jedynie ci, którzy posiadali złoto, mogli skutecznie ochronić swój dobytek. Mimo innych panujących aktualnie realiów niewiele się w tej kwestii zmieniło. Dobrym wyborem mogą być w tych czasach złote sztabki lokacyjne. Taka forma tego kruszca stanowi pewną i opłacalną inwestycję.

Zakup fizycznego złota jako sposób na inwestycyjną dywersyfikację

Osoby inwestujące w nieruchomości, akcje czy obligacje, często szukają też innych źródeł na ulokowanie swojego kapitału. Podział oszczędności pomiędzy różne opcje sprawi, że obniży się poziom ryzyka inwestycyjnego. Co więcej, złoto wiąże się niską korelacją z innymi rodzajami aktywów. Dzięki temu spadek wartości jednego z nich nie spowoduje, że utraci się wszystko.

Złoto inwestycyjne – łatwo kupić, łatwo sprzedać

Złoto to metal szlachetny, który jest ponadczasowym i zawsze poszukiwanym kruszcem. Nie trzeba więc martwić się o wartość swoich aktywów. Ponadto utrzymuje ono dosyć stałą cenę na przestrzeni lat, więc nie ma mowy o byciu stratnym. W przeciwieństwie do innych inwestycji, złoto nie traci na swojej wartości przez wiek – nawet niemodną już biżuterię można jeszcze sprzedać z zadowalającym zyskiem.

Ceny złota na rynku

Kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przed zakupem złota inwestycyjnego, jest cena kruszcu wyrażona w dolarze amerykańskim. Podaje się ją w przeliczeniu na jedną uncję, gram lub kilogram. Przykładowo, chcąc kupić w maju 2022 roku złoto, sztabka 100g kosztuje ok. 27 tys. złotych. Spoglądając na statystyki cen złota na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, można dostrzec zauważalną tendencję rosnącą. Było to widoczne przede wszystkim w momentach kryzysów gospodarczych. Ten wzrost spowodowany jest również ograniczoną podażą – niskie jest wydobycie złota w kopalniach, gdyż duża część złóż już została wykopana. Nowoczesne techniki sprawią, że rosną koszty tego procesu, a co za tym idzie – ceny samego złota. Inwestycja w nie wydaje się więc być opłacalną i bezpieczną opcją. Zachowa ono prawdopodobnie swoją wartość i trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym inwestorzy na tym stracą. Warto również podkreślić, że złoto jest instrumentem finansowym zwolnionym z podatku VAT.

Wpływ banków centralnych na rynek złota

Banki centralne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu rynku złota, wpływając zarówno na jego podaż, jak i popyt. Decyzje podejmowane przez te instytucje mają często bezpośredni wpływ na cenę złota oraz na ogólny sentyment inwestorów wobec tego kruszcu.

Pierwszym aspektem, który warto podkreślić, jest polityka monetarna prowadzona przez banki centralne. Kiedy banki centralne zwiększają podaż pieniądza poprzez drukowanie nowych pieniędzy lub obniżenie stóp procentowych, zazwyczaj prowadzi to do spadku wartości waluty krajowej. W takich warunkach inwestorzy często obracają się w stronę złota, które zachowuje swoją wartość w obliczu inflacji.

Banki centralne również posiadają duże rezerwy złota w swoich portfelach. Decyzje dotyczące kupna, sprzedaży lub gromadzenia złota przez te instytucje mogą znacząco wpłynąć na globalny popyt i podaż złota. Na przykład, gdy bank centralny jednego z głównych krajów decyduje się na zwiększenie swoich rezerw złota, może to stymulować popyt na złoto i podnieść jego ceny.

Dlaczego warto inwestować w złoto fizyczne?

Inwestowanie w złoto może być atrakcyjną opcją ze względu na szereg korzyści, które oferuje ten cenny kruszec. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć inwestycje w złoto:

Zabezpieczenie w czasach niepewności

Złoto od wieków było uważane za bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej, politycznej czy finansowej. W momencie kryzysów, gdy inne aktywa tracą na wartości, złoto często zachowuje swoją wartość lub nawet zyskuje na znaczeniu. Dlatego inwestowanie w złoto może stanowić formę zabezpieczenia portfela przed nieoczekiwanymi wahaniami rynkowymi.

Ochrona przed inflacją

Złoto jest tradycyjnie uważane za skuteczne narzędzie ochrony przed inflacją. W przeciwieństwie do papierowych pieniędzy, których wartość może być łatwo obniżona przez wzrost inflacji, złoto zachowuje swoją wartość w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego inwestowanie w złoto może pomóc w zabezpieczeniu portfela przed utratą siły nabywczej spowodowaną inflacją.

Wartość historyczna i kulturowa

Złoto ma bogatą historię jako forma pieniądza i wartościowego kruszcu. Posiadanie złota fizycznego może więc mieć także wartość symboliczną i kulturową. Ponadto, ze względu na swoją trwałość, złoto może być dziedziczone przez kolejne pokolenia jako forma przechowywania bogactwa.

Złote monety bulionowe i sztabki złota uchronią kapitał inwestora przed kryzysem i inflacją

Złote monety bulionowe oraz sztabki złota są często uważane za skuteczne narzędzia do ochrony kapitału inwestora przed kryzysem i inflacją. Istnieje kilka powodów, dla których te formy fizycznego złota mogą być atrakcyjne jako zabezpieczenie finansowe:

Aktywa rzeczywiste

Posiadanie złota w postaci monet bulionowych lub sztabek daje inwestorom dostęp do aktywów rzeczywistych, które nie podlegają ryzyku systemu finansowego. W przypadku kryzysu finansowego, gdy instytucje finansowe mogą doświadczać trudności, posiadanie złota w fizycznego daje inwestorom pewność, że ich kapitał jest bezpieczny.

Zabezpieczenie przed inflacją

Zarówno złote monety bulionowe, jak i sztabki złota są uważane za skuteczne narzędzia ochrony przed inflacją. W przeciwieństwie do papierowych pieniędzy, których wartość może być erodowana przez inflację, złoto pozwala zachowywać swoją wartość w dłuższym okresie czasu, co oznacza, że inwestorzy mogą zachować swoją siłę nabywczą.

Liquidity

Złote monety bulionowe i sztabki złota są łatwo wymienialne i posiadają wysoką płynność na rynku. W przypadku konieczności sprzedaży, inwestorzy mogą szybko znaleźć nabywcę i dokonać transakcji. To sprawia, że ​​są one atrakcyjne w przypadku nagłych potrzeb finansowych.

Papierowe złoto vs fizyczne złoto inwestycyjne

Papierowe złoto oraz fizyczne złoto inwestycyjne to dwie główne formy inwestowania w ten cenny kruszec, z każdą z nich związane są swoje unikalne zalety i wady.

Kupowanie złota papierowego, takich jak kontrakty terminowe czy ETF-y związane ze złotem, oferuje inwestorom łatwość handlu oraz brak konieczności fizycznego przechowywania kruszcu. Jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy szukają płynności i wygody inwestycji w złoto, bez konieczności zajmowania się fizycznym kruszcem. Jednakże inwestowanie w papierowe złoto niesie ze sobą ryzyko, ponieważ inwestorzy polegają na obietnicach instytucji finansowych.

Z kolei złoto w formie fizycznej, w postaci sztabek i monet bulionowych, zapewnia inwestorom bezpieczeństwo i niezależność. Posiadanie fizycznego kruszcu daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ inwestorzy posiadają rzeczywiste aktywa, które nie są zależne od instytucji finansowych. Jednakże inwestowanie w złoto w postaci sztabek lub monet bulionowych wymaga kosztów związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem kruszcu, co może być obciążeniem dla niektórych inwestorów.

W związku z powyższym, wybór między papierowym a fizycznym złotem inwestycyjnym zależy od preferencji, celów inwestycyjnych oraz profilu ryzyka każdego inwestora. Warto dokładnie rozważyć te czynniki i zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy finansowego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

1 uncja złota walutą lepszą niż dolar

Stwierdzenie, że 1 uncja złota może być lepszą „walutą” niż dolar, odnosi się do różnych czynników ekonomicznych i perspektywicznych, które warto rozważyć.

Pierwszym aspektem jest stabilność wartości. W przeciwieństwie do walut fiat, takich jak dolar, które są podatne na inflację i manipulacje rynkowe, złoto ma tendencję do zachowywania swojej wartości w dłuższym okresie czasu. Jest to wynik jego rzadkości i powszechnego uznania jako skarbu wartościowego, co sprawia, że ​​1 uncja złota może być postrzegana jako bardziej stabilna forma „waluty”.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest ochrona przed ryzykiem inflacyjnym. W obliczu wzrostu inflacji, który może obniżyć siłę nabywczą papierowych pieniędzy, cena złota często wzrasta. Posiadanie 1 uncji złota może stanowić zatem formę zabezpieczenia przed spadkiem wartości inwestycji, co czyni je atrakcyjną opcją dla tych, którzy dążą do ochrony swojego kapitału przed negatywnymi skutkami inflacji.

Dodatkowo, 1 uncja złota może być postrzegana jako forma zabezpieczenia zasobów przed niestabilnością rynkową i geopolityczną. W czasach niepewności gospodarczej lub politycznej, gdy tradycyjne waluty mogą tracić na wartości, złoto często zachowuje swoją wartość lub nawet zyskuje na znaczeniu. Dlatego też, posiadanie złota może być rozważane jako sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z niestabilnością rynkową i zapewnienie stabilności finansowej.

Portfel inwestycyjny – ile zainwestować w złoto?

Decyzja dotycząca tego, ile zainwestować w złoto jako część portfela inwestycyjnego, wymaga uwzględnienia wielu czynników i zależy od indywidualnych celów, profilu ryzyka oraz preferencji inwestora.

Pierwszym ważnym aspektem jest dywersyfikacja portfela. Produkty mennic mogą stanowić skuteczną formę dywersyfikacji, pomagając zrównoważyć ryzyko inwestycji. Zalecane przez niektórych ekspertów alokacje w złocie wahają się zwykle od kilku do kilkunastu procent wartości całego portfela, ale ostateczna decyzja powinna być dostosowana do indywidualnych preferencji i celów inwestora.

Kolejnym czynnikiem jest profil ryzyka. Inwestowanie w złoto może być uważane za mniej ryzykowne niż niektóre inne formy inwestycji, ale nadal wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Inwestorzy powinni ocenić swoją tolerancję na ryzyko i dostosować alokację środków w złocie odpowiednio do swojego profilu ryzyka oraz do zrównoważenia portfela.

Ostatecznie, decyzja dotycząca alokacji środków w złoto powinna być podejmowana po dokładnej analizie celów inwestycyjnych, profilu ryzyka oraz obecnych warunków rynkowych. Warto również pamiętać, że złoto może być używane jako forma zabezpieczenia przed inflacją, niestabilnością rynków finansowych i innymi czynnikami ryzyka. Dlatego też, wielkość inwestycji w złoto powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i strategii inwestora, zawsze uwzględniając odpowiednią dywersyfikację i równowagę portfela.