O ile do wartości inwestycyjnej srebra czy złota nikogo nie trzeba z pewnością przekonywać, o tyle pewne wątpliwości mogą już budzić czynniki, które decydować będą o kształtowaniu się cen tych kruszców. Tak już niestety jest, że aby umiejętnie zarządzać własnymi finansami i móc się dzięki temu bogacić, niezbędne jest posiadanie fachowej wiedzy – przynajmniej na dość podstawowym poziomie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć skomplikowaną problematykę związaną z tematem kształtowania się wartości srebra.

Jakie czynniki decydują o aktualnej wartości srebra?

Zacznijmy może od przypomnienia, że srebro zazwyczaj jest najlepszym wyborem zwłaszcza dla początkujących inwestorów. W odróżnieniu od złota charakteryzuje się ono stosunkowo niskim progiem wejścia w inwestycję, co oznacza, że wcale nie trzeba dysponować wysokim kapitałem początkowym, aby móc zacząć pomnażać swój majątek. Rzecz jasna, im więcej się zainwestuje, tym więcej można zyskać, jednak należy tu brać pod uwagę przede wszystkim długość planowanej inwestycji – w dłuższej perspektywie czasowej bez wątpienia lepiej sprawdzi się złoto, jeśli natomiast chcemy zabezpieczyć swój majątek na czas kryzysu gospodarczego lub interesuje nas szybka inwestycja, to na pewno świetnie sprawdzi się moneta srebrna. Trzeba, co prawda, w tym wypadku wziąć pod uwagę dosyć dużą zmienność wartości kruszcu, ale trzymając rękę na pulsie, można naprawdę wyjść na tym wystarczająco korzystnie.

Na to, jak kształtuje się aktualny kurs srebra, wpływ ma kilka podstawowych czynników, spośród których najważniejsza jest polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej. To instytucja mająca za zadanie m.in. zapewnienie stabilności na rynkach walutowych, co w praktyce oznacza kontrolę wartości dolara, którego siła bezpośrednio wpływa na ceny metali szlachetnych. Im słabszy dolar, tym korzystniejsze ceny srebra, dlatego też w czasach kryzysów finansowych inwestorzy znacznie chętniej podejmują decyzje o zakupie srebrnych monet. Warto w tym miejscu wspomnieć również o inflacji, której wzrost wywołuje zawsze drożyznę – fakt ten nie omija również cen kruszców. Jest jednak pewien haczyk, mianowicie: wysoka inflacja zachęca zazwyczaj Rezerwę Federalną do rozluźnienia polityki monetarnej, w efekcie czego kurs dolara (np. w wyniku dodrukowania pieniędzy) może osłabnąć, co z kolei na pewno wpłynie na ceny metali szlachetnych. Wzmożony zakup złota i srebra wywołuje następnie wyraźny skok cenowy w górę.

Poza twardymi czynnikami jak stan gospodarki, kursy walut czy inflacja, które w oczywisty sposób decydują o tym, jak wygląda srebro na giełdzie, spory wpływ na ceny kruszców mają również czynniki miękkie – psychologiczne. Wywołana różnymi kryzysami niepewność społeczna popycha inwestorów do podejmowania rozmaitych, nie zawsze logicznych, decyzji. Wystarczy wspomnieć mający miejsce stosunkowo niedawno tzw. Brexit. W obliczu tak drastycznego kroku politycznego sporo inwestorów zaczęło poszukiwanie bezpiecznych aktywów, jakie zostały odnalezione w złocie i srebrze. W naturalny sposób rosnący popyt wywołał zjawisko wzrostu cen towaru. Nie oznacza to jednak, że gwałtowne zmiany polityczno-gospodarcze, jak choćby te wywołane obecnym kryzysem wojennym na Ukrainie, nie gwarantują konkretnych zachowań na rynku. Trzeba wziąć pod uwagę niepoliczalność wynikającą z niepewnych zachowań społecznych. Czynnik psychologiczny, który odgrywa tutaj główną rolę, wymyka się statystyce i charakteryzuje się zróżnicowaną, trudna do przewidzenia dynamiką.

Podsumowanie

Uważne prześledzenie tabelek obrazujących kształtowanie się cen srebra na przestrzeni ostatnich lat może, co prawda, dać pewien ogląd sytuacji, jednak pamiętać należy o tym, że bardzo trudno przewidzieć kształtowanie się rynku w przyszłości. Srebro wydaje się znakomitym sposobem na zabezpieczenie własnego majątku, a przy odrobinie szczęścia może się przysłużyć również do jego pomnożenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji zdecydowanie lepiej lokować kapitał w fizycznym kruszcu.