100 g Platyna Sztabka Inwestycyjna

Czy warto obecnie inwestować w platynę?

8 lipca 2022

Zarówno eksperci z dziedziny ekonomii, jak i mniej doświadczeni inwestorzy są zgodni, że złoto to najbezpieczniejszy wybór spośród wszystkich surowców inwestycyjnych, dlatego cieszy się ono taką popularnością również wśród amatorów stawiających na pewne rozwiązania obarczone najmniejszym ryzykiem. Co jednak z platyną, której cena w szczytowych momentach była wyższa nawet od złotego kruszcu? Jak obecnie prezentuje się wartość platyny i czy warto w tym momencie w nią inwestować?

Platyna inwestycyjna – ceny kruszcu na przestrzeni ostatnich lat

Śledząc wartość platyny na rynku od 1970 roku, można zauważyć tendencję przeważnie wzrostową lub utrzymującą stabilny poziom. Rekordowy wzrost ceny miał miejsce w pierwszej połowie 2008 roku, kiedy to 1 uncja surowca warta była aż 2 tysiące dolarów. Od tamtej pory cena platyny utrzymuje się mniej więcej na poziomie tysiąca dolarów i taka pozostaje do dziś. W chwili pisania artykułu jest to około 4 500 złotych. Wartość surowca stopniowo wzrasta od 2000 roku, a z racji rzadkiego występowania i dużego zastosowania w produkcji, można przyjąć, że w przyszłości ceny będą utrzymywały podobny poziom lub nawet wzrosną wraz z rozwojem technologii.

Ceny platyny a popyt – wykorzystanie surowca w produkcji

Platyna należy do szczególnie rzadkich surowców, a jej wartość podkreśla fakt, że stanowi niezwykle trudny do zastąpienia element produkcji. Jej wydobycie jest mniej więcej 20 razy mniejsze niż w przypadku złota, a trzeba wiedzieć, że w przypadku tego drugiego roczna podaż wynosi raptem 2% z całości wydobywanych złóż. Z drugiej strony na platynę istnieje ogromne zapotrzebowanie z racji szerokiego zastosowania między innymi w przemyśle.

Mowa tu przede wszystkim o motoryzacji, gdzie surowiec ten wykorzystywany jest między innymi w produkcji katalizatorów. Co prawda, obecnie coraz rzadziej stosuje się te komponenty z uwagi na nowsze rozwiązania stosowane chociażby w pojazdach hybrydowych, jednak w ich przypadku platyna również jest wykorzystywana, zatem nie ma ryzyka zmniejszenia popytu w tym sektorze. Co więcej, służy ona również do produkcji elementów świec zapłonowych oraz elektrod.

Równie duże zastosowanie platyna ma w jubilerstwie. Dzięki giętkości materiału można ją wykorzystać do tworzenia rozmaitej biżuterii, a połyskliwość czyni wyroby jeszcze atrakcyjniejszymi. Co więcej, kosztowności wykonane z platyny są droższe, niż złote, zatem jest to sektor, który w szczególnie dużym stopniu determinuje ceny surowca. Obecnie znaczny wpływ na kształtowanie się cen platyny ma również medycyna, gdzie wykorzystywana jest do produkcji leków nowotworowych i aparatów ortodontycznych.

Platyna dla inwestorów – wskazówki ekonomiczne

Surowiec, jakim jest platyna ma szerokie zastosowanie także w elektronice. Wystarczy wspomnieć, że wykorzystuje się ją do produkcji obwodów, styków czy kondensatorów, a nawet dysków twardych komputera. Zakładając, że każdy z tych sektorów przeżywać będzie intensywny rozwój także w przyszłości, można spodziewać się bezpiecznej pozycji platyny zarówno w formie sztabek, jak i monet tym bardziej, że, jak już zostało wspomniane, jej wydobycie jest mocno ograniczone, a przy tym coraz droższe. Popyt z kolei, jak widać, stale rośnie. Mimo to wielu inwestorów nie wydaje się przekonanych do platyny. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż stanowi ona stosunkowo nowe aktywo. Złoto czy srebro istnieją w obrocie o wiele dłużej, łatwo więc prześledzić ich historię i przygotować odpowiednią strategię inwestycyjną. O sile platyny decyduje jednak jej szerokie zastosowanie i fakt, że ma silną pozycję w sektorze produkcji.

Oczywiście, nie bez powodu twierdzi się, że to złoto lub srebro są najlepszymi produktami dla początkujących. Platynę inwestycyjną poleca się doświadczonym inwestorom, którzy, mając już ekspozycję przynajmniej na jedno z wyżej wymienionych pozostałych surowców, chcą poszerzyć swój zasięg również o ten trzeci. Pomimo względnie stałej wysokości cen w ostatnim czasie platyna i tak jest bardziej zmienna cenowo, niż chociażby złoto, dlatego ta inwestycja wymaga cierpliwości i strategicznego podejścia, bowiem bardzo łatwo jest się wycofać w nieodpowiednim momencie i przegapić szansę na zysk.

Wróć do listy wpisów